Header Ads

Responsibilidad ng Top

Sa opinion ko lang nmn ahh. Pero sa tingin ko n responsibilidad ng top na palabasan din si bottom. Sa bawat relasyon dapat give and take diba?
Watch below: 

No comments

Whatever you would like to share with us, we are always prepared to listen.

Powered by Blogger.